BENGBLOK

STB heeft een mooie oplossing voor het plaatsen van een rookkanaal in een passief woning "BENG".

Wij hebben hiervoor een BENGBLOK ontwikkeld. Dit isolatieblok is tevens voorzien van een dampafdichting.

(U vindt de montagevoorschriften op pagina 42 en 43 van de prijslijst.)

This site is built with CamelFW.